Dr.Ismar Alagiić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u društvu
predstavnika REZ-a Regionalne razvojne agencije za regiju Centtralna BiH
posjetio je novoimenovanog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
g.Omera Korjenića.

Dr.Ismar Alagiić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj u društvu
predstavnika REZ-a Regionalne razvojne agencije za regiju Centtralna BiH
posjetio je novoimenovanog direktora Federalnog zavoda za zapošljavanje
g.Omera Korjenića.

Tokom radnog sastanka sa direktorom Federalnog zavoda za

zapošljavanje istaknut je veliki potencijal za međusobnom saradnjom i

precizirani programi obuke radne snage koji bi doprinijeli zapošljavanju na

području općine Tešanj. Direktor TRA Agencije je zaželio g.Korjeniću dosta

uspjeha na novoj dužnosti i iskazao da će TRA Agencija kroz Centar za

obrazovanje odraslih Tešanj nastaviti da radi na unapređenju stanja na

tržištu radne snage u skladu sa potrebama privrede.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608