Projekat “Podrska razvoju plastenicke proizvodnje” koji realizuje TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj kroz svoj odjel ARC Centar za agrrokulturu i ruralni razvoj, a uz podrsku Ceske razvojne agencije ulazi u fazu odabira korisnika projekta. Tom prilikom, TRA Agenciju je posjetio g.mr.sc. Ognjen Grebo predstavnik donatora koji je predstavio dalje aktivnosti na projektu i upoznao implementatora projekta TRA Agenciju sa njenim obavezama u narednom periodu. Predvidjeno je da se odabir korisnika projekta okonca u narednih 10 dana, potom se izvrsi ispitivanje tla za 50 korisnika projekta i izvrse pripreme za program edukacije koji bi se realizovao u drugoj polovini novembra 2016. godine u Tesnju od strane ceskih i domacih strucnjaka. Sastanku sa mr.sc. Grebom su prisustvovali Van.prof.dr.Ismar Alagic, direktor TRA Agencije i Maid Suljakovic dipl.agr.-koordinator projekta.

Projekat "Podrska razvoju plastenicke proizvodnje" koji realizuje TRA Agencija za razvoj opcine Tesanj kroz svoj odjel ARC Centar za agrrokulturu i ruralni razvoj, a uz podrsku Ceske razvojne agencije ulazi u fazu odabira korisnika projekta. Tom prilikom, TRA Agenciju je posjetio g.mr.sc. Ognjen Grebo predstavnik donatora koji je predstavio dalje aktivnosti na projektu i upoznao implementatora projekta TRA Agenciju sa njenim obavezama u narednom periodu. Predvidjeno je da se odabir korisnika projekta okonca u narednih 10 dana, potom se izvrsi ispitivanje tla za 50 korisnika projekta i izvrse pripreme za program edukacije koji bi se realizovao u drugoj polovini novembra 2016. godine u Tesnju od strane ceskih i domacih strucnjaka. Sastanku sa mr.sc. Grebom su prisustvovali Van.prof.dr.Ismar Alagic, direktor TRA Agencije i Maid Suljakovic dipl.agr.-koordinator projekta.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608