Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencija za razvoj općine Tešanj učestvovao je na danu Njemačke u Bosni i Hercegovini koji je održan u Domu mladih u Sarajevu.Tom prilikom, prof.dr.Ismar Alagić uspostavio je veoma korisne kontakte sa predstavnicima njemačkih institucija koje djeluju u BiH, a nakon toga je na poziv Amabasade Njemačke u BiH učestvovao na prijemu koji je organizovala Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.

Prof.dr.Ismar Alagić, direktor TRA Agencija za razvoj općine Tešanj učestvovao je na danu Njemačke u Bosni i Hercegovini koji je održan u Domu mladih u Sarajevu.Tom prilikom, prof.dr.Ismar Alagić uspostavio je veoma korisne kontakte sa predstavnicima njemačkih institucija koje djeluju u BiH, a nakon toga je na poziv Amabasade Njemačke u BiH učestvovao na prijemu koji je organizovala Ambasadorica Savezne Republike Njemačke u Bosni i Hercegovini.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608