Podrška jačanju kapaciteta za proizvodnju maline na području općine Tešanj

Prof. dr. Ismar Alagić, direktora TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i g. Maid Suljaković, koordinator ARC Centra za agrokulturu i ruralni razvoj održali su sastanak sa korisnicima projekta “Podizanje zasada maline na području općine Tešanj”, predstavnicima Udruženja proizvođača jagodičastog i bobičastog voća Tešanj i predstavnikom otkupljivača Eurostil. Tokom sastanaka razmotreni su efekti projekta “Podizanje nasada maline na području općine Tešanj” koji je u protekle dvije realizovala TRA Agencije za razvoj općine Tešanj uz podršku katarske organizacije “Aid Charity al-Qatarriya”, potom su defnisane pripremne aktivnosti za berbu 2017.godine i saradnja sa otkupljivačima, a razgovarano je i o programima edukacije za proizvođače tokom zimskog perioda 2016/17. Usaglašeno je da se potpiše ugovor sa firmom Bosankaplod d.o.o Tešanj, koja je član Hifa grupacije u toku januara 2017.godine, a da se sa predstavnicima udruženja i Eurostil osmisle programi edukacije, koji bi pomogli proizvođačima da povećaju prinose i kvalitet maline tokom berbe 2017.godine. Učesnicima sastanka je predstavljen pripremljeni katalog projekta “Podizanje zasada maline na području općine Tešanj” koji je dobio podršku proizvođača sa aspekta njegovog sadržaja. Osim toga razgovarano je o programima certifikacije proizvođača prema zahtjevima međunarodnih standarda iz predmetne oblasti.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608