Dvodnevna konferencija u Sloveniji

Mreža TERIS teritorijalne saradnje razvojnih agencija Savskog i Dunavskog bazena je organizovala radnu dvodnevnu konferenciju u Sloveniji a ciljem međusobnog povezivanja i razmjene informacija između razvojnih agencija iz Slovenije, Hrvatske, BiH i Srbije. Na konferenciji je učešće uzeo prof.dr.Ismar Alagić koji je predstavio projekte TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i predstavio područja buduće međusobne  saradnje među razvojnim agencijama kroz saradnju koju obuhvata Savski sliv Dunavke euro-regije. Na narednom sastanku trebali bi se dogovoriti konkretni projekti međusobne saradnje.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608