Delegacija TRA Agencije za razvoj općine Tešanj na čelu sa prof.dr.Ismar Alagić-em, direktorom TRA Agencije je posjetila firmu Euro stil, članicu HIFA grupacije. Goste je primio direktor firme g.Semir Muratović sa saradnicima koji je predstavio rad firmi Euro Stil i Bosanka plod. Sagledani su rezultati i efekti saradnje u prethodnom periodu sa TRA Agencijom koji su ocijenjeni pozitivnom i visokom ocjenom, uz datu podrška nastavku saradnje kroz proširenje na prioritetna područja sadržana u strateškim smjernicama obje strane. Posebno je predstavljana saradnja na ojačavanju savjetodavnog aspekta za poljoprivredne proizvođače, podršci uvođenju sistema kvaliteta u poljoprivrednoj proizvodnji i proširenju aspekta saradnje na segment proizvodnje voća i povrća u zatvorenom prostoru. Prema riječima direktora TRA Agencije:“Dogovorena je razmjena informacija u narednom periodu sa ciljem kreiranja zajedničkih inicijativa i projekata“.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608