Projekat koji je podržala Češka razvojna kooperacija

Nakon podjele zaštitnih sredstava za poljoprivredu proizvodnju, dana 13.04.2018.godine Agencija za razvoj općine Tešanj je u sklopu projekta „Povećanje prihoda ugroženih grupa kroz porodičnu poljoprivredu“ u saradnji sa firmom BIOS doo Visoko podjelila svim korisnicima sadni meterijal za predstojeću sezonu. Sadni materijal je dostavljen u skladu sa iskazanim potrebama korisnika.

U narednom periodu agronom TRA Agencije, Maid Suljaković, bach.agr.

vršiti obilazak svih korisnika  i nadgledati sadnju.

 

Podsjećamo da firma BIOS doo Visoko takođe vrši otkup svih poljoprivrednih proizvoda naših korisnika.

 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608