07.01.2020.godine u prostorijama Agencije su održani odvojeni sastanci sa predstavnicima firmi Imtec doo i GMC doo Usora. Ispred TRA sastancima su prisustvovali direktor prof.dr. Ismar Alagić i finansijski menadžer Dženita Hopić. 

Tema sastanka sa predstavnikom firme Imtec doo, Jasminom Papajom je bila dalja saradnja Agencije i Imtec-a u 2020 godini te definisanje plana aktivnosti. Učesnici sastanka su izrazili obostrano zadovoljstvo za saradnju u prethodnom periodu, a vezano za organizaciju obilježavanja Evropske sedmice robotike u Tešnju. Plan u 2020 godini uključuje organizaciju konferencije posvećenoj cyber sigurnosti, nastavak saradnje u obilježavanju Evropske sedmice robotike te uspostavljanje saradnje na realizaciji hackathona.

Sastanak sa predstavnicima firme GMC doo se odnosio na konsultacije vezane za pripremu projekta za aktuelni poziv EU4Bussines, a koji provodi GIZ.


Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608