Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Agencija za razvoj općine Tešanj u saradnji sa Razvojnom bankom Federacije BiH organizuje prezentaciju novih kreditnih linija koje su u ponudi Razvojne banke FBiH od 01.01.2020.godine.
Razvojna banka Federacije BiH je finansijska institucija čija je zadaća provođenje ekonomske politike Vlade Federacije BiH radi privrednog razvoja i zapošljavanja, kroz stimulativno kreditiranje koje podrazumijeva razvojne stimulativne i diferencirane kamatne stope, koje su u naravi niže od tržišnih kamatnih stopa.

Prezentacija će biti održana 06.02.2020.godine (četvrtak) u zgradi Općine Tešanj (1.sprat, Sala Općinskog vijeća) sa početkom u 14:00h.

Pored prezentacije Razvojne banke, u okviru događaja će biti prezentovana i web aplikacija koju su dizajnirali učenici Gimnazije Musa Ćazim Ćatić, a koja je nastala kao rezultat izazova u sklopu hackathona koji je organizovala TRA Agencija, a u kojem su lokalne firme uzele učešće i delegirale zadatke.

Svoju potvrdu prisustva možete poslati na email dzenita@tra.ba do utorka, 04.02.2020.godine do 14:00h

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608