U organizaciji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održana je prezentacija finansijskih linija usmjerenih ka firmama, poljoprivrednicima, obrtnicima i lokalnim zajednicama od strane Razvojne banke FBiH.

U organizaciji TRA Agencije za razvoj općine Tešanj održana je prezentacija finansijskih linija usmjerenih ka firmama, poljoprivrednicima, obrtnicima i lokalnim zajednicama od strane Razvojne banke FBiH. Početkom 2020. godine na snagu su stupili  poboljšani uslovi kreditiranja i podrške Razvojne banke FBiH i ovo je bila prva prezentacija tih finansijskih linija izvan Sarajeva. U delegaciji Razvojne banke FBiH su bili: g. Semir Fejzić, predsjednik uprave Razvojne banke FBiH, dr Mersiha Slipičević, v.d. izvšnog direktora za upravljanje rizicima (član uprave banke), Borislav Trlin , direktor sektora za istraživanje i razvoj i Suvad Ibranović, šef poslovnice Razvojne banke FBiH u Zenici. Na samoj prezentaciji je učešće uzelo oko 30 predstavnika firmi, izvozno orijentisanih firmi, obrtnika, poljoprivrednika, zadruga, općina i gradova, javnih preduzeća i dr.  Na samome događaju učesnicima su se obratili prof.dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i g. Semir Fejzić, predsjednik uprave Razvojne banke FBiH. Učesnicima je prezentovana aplikacija Tešanj Connected koju su razvili učenici Gimnazije Musa Ćazim Ćatić iz Tešnja i sa kojom su osvojili prvo mjesto na Hackaton 2019 koji je po prvi puta u Tešnju organizovala TRA Agencija za razvoj općine Tešanj. Navedena aplikacija se odnosi na unapređenje povezivanja aktera na tržištu radne snage. G.Borslav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj u Razvojnoj banci FBiH održao je sveobuhvatnu prezentaciju svih raspoloživih finansijskih linija Razvojne banke FBiH uz detaljno pojašnjenje načina apliciranja i adekvatnosti pojedinih linija za određene vrste biznisa i korisnika. Navedena prezenntacija je veoma dobro prihvaćena od strane prisutnih privrednika. Neki od učesnika prezentacije su izjavili sljedeće:

Prof.dr. Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj:” Svaka država treba da vodi računa o razvoju i da shodno tome posjeduje finansijsku instituciju koja će omogućiti prioritetnim sektorima da pod uslovima koji su povoljniji u odnosu na komercijalne banke dođu do kapitala koji će omogućiti dalji razvoj poslovanja. Posebno sam ponosan na činjenicu da TRA Agencija osluškuje potrebe privatnog sektora i da shodno tome omogućava da informacija kao što su nove finansijske linije Razvojne banke FBiH dođe do onih kojima je potrebna. U tom smislu mi ćemo nastaviti sa ovakvom praksom, a kada sam dobio informaciju da od 01.01.2020. godine stupaju na snagu novi uslovi za plasman finansijskih linija od strane Razvojne banke FBiH, u dogovoru sa g.Ibranovićem sam dogovorio današnju prezentaciju u Tešnju iz razloga da naši privrednici i poljoprivrednici dobiju potpunu i pravovremenu informaciju o uslugama Razvojne banke FBiH, baš u Tešnju, a ne negdje drugdje. Smatram da je današnji događaj svojevrsni prozor u svijet obezbjeđivanja najpovoljnijih finansijskih sredstava za realizaciju Vaših poslovnih ideja. Poznato mi je da su u proteklom periodu korisnici sredstava Razvojne banke FBiH bili firme MADI, Koteks, JP Toplana Tešanj, te se nadamo da će se praksa dobre saradnje tešanjske privrede i Razvojne banke FBiH nastaviti i u narednom periodu”.

Semir Fejzić, predsjednik uprave Razvojne banke FBiH:”Razvojna banka FBiH je danas došla u Tešanj da prezentuje naše finansijske linije iz razloga jer je ovo ekonomski potentna lokalna zajednica i naš interes je da informacija o našim proizvodima i uslugama dođe do svih zainteresovanih subjekata i potencijalnih korisnika naših sredstava”.

Dr Mersiha Slipičević, v.d. izvršnog direktora za upravljanje rizicima; „Sama današnja posjeta je rezultat opredjeljenja mene kao člana Uprave RB a i mojih kolega da poboljšamo komunikaciju sa privrednicima na terenu, da im pružimo sto više informacija o našem radu, ali i budućim planovima u kojima računamo na njihovo aktivno učešće. Namjera nam je prilagođavanje koncepcije poslovanja Razvojne banke na način da ona bude izraz realnih potreba naših privrednika, tj. realnog sektora, te da na taj način domaća privreda dobije pomoć Razvojne banke FBiH u onom obimu i načinu kako je to moguće u skladu sa modernim razvojnim bankarstvom i zakonskom regulativom. Lično smatram da RB većinu svog poslovanja treba raditi kroz razvojne projekte, a oni se ostvaruju u saradnji sa Vladom FBiH, te resornim ministarstvima, kako federalnog, tako kantonalnog, sve do općinskog nivoa, i u tom smislu smo danas prezentirali naše nove proizvode. Kao profesionalac i bankar smatram da treba podržati stvaranje novih vrijednosti koje imaju za cilj da rasterete privrednike koji su sve više opterećeni nametima, na način da im osiguramo lakši i povoljniji pristup kreditnim sredstvima kako bi se stvorio zdraviji i povoljniji ambijent u Federaciji, ali i cijeloj BIH”.

Borislav Trlin, direktor sektora za istraživanje i razvoj: „Zahvalio bih se dr Alagiću i TRA Agenciji na organizaciji današnjeg događaja, koji je polučio značajno interesovanje predstavnika privatnog sektora. Mi smo spremni da ovakvu prezentaciju ponovimo u Tešnju, jer je evidentno veliko interesovanje. Očekujemo da nam poslije današnje prezentacije kontaktira određen broj firmi sa današnje prezentacije oko daljeg informisanja i realizacije navedenih proizvoda Razvojne banke FBiH”.

Dženis Mević, Meva-komerc d.o.o., Tešanj: “Zahvalio bih se TRA Agenciji na organizaciji današnjeg događaja, koji je veoma koristan za predstavnike poslovne zajednice. U prethodnom periodu učestvovao sam u aktivnostima TRA Agencije i veoma sam zadovoljan odnosom koji imaju prema potrebama firmi, kroz organizaciju aktivnosti koje nam pomažu u našem poslovanju”.

                          

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608