Počela realizacija obuke LEAN- Radni procesi u prostorijama CIV-a.

Danas je. 14.12.2020. godine sa početkom u 09:00h, u prostorijama Centra intelektualnih vještina, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj organizovala obuku na temu “LEAN- Radni procesi” za 15 polaznika. 

“Lean” je proizvodna filozofija koja kada je implementirana skraćuje vrijeme od
narudžbe kupca do isporuke gotovog proizvoda, eliminirajući sve izvore
rasipanja (gubitaka) u proizvodnom procesu.

Kako bi se to postiglo potrebno je organizirati proizvodne pogone i procese tako
da budu veoma fleksibilni i učinkoviti, što se postiže skraćivanjem vremena
proizvodnog procesa, izbacivanjem svih nepotrebnih aktivnosti, odnosno
eliminiranjem ili smanjenjem svih oblika rasipanja.  

Ova aktivnost je dio projekta „Labour LAB“ koji  je podržan u okviru programa USAID WHAM koji finansira USAID. Projektne aktivnosti se odnose unaprijeđenje konkuretnosti radne snage kroz pružanje širokog spektra usluga krajnjim korisnicima putem Centra za usluge poslovne izvrsnosti. Obuka nezaposlenih osoba u skladu s potrebama malih i srednjih preduzća, obuka tehničkog osoblja i osposobljavanje menadžmenta poboljšat će vještine i spremnost tih osoba za suočavanje s izazovima savremenog poslovanja.

USAID WHAM program pruža bespovratnu finansijsku i tehničku podršku izvozno orijentiranim malim i srednjim preduzećima u BiH, iz sektora drvoprerade, metaloprerade, tekstilne industrije i informacionokomunikacionog sektora.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608