Prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetio je firmu Dizart u Sarajevu koja se bavi izradom tehnoloških rješenja sa komputerskom podrškom.

Prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj posjetio je firmu Dizart u Sarajevu koja se bavi izradom tehnoloških rješenja sa komputerskom podrškom. Osim toga, u sastavu firme Dizart djeluje trening centar za obuku iz kompjuterski podržanih tehnologija i robotike. Razgovaramo je o elementima zajedničke saradnje na način da su razmijenjene informacije o aktivnostima TRA Agencije za razvoj općine Tešanj i firme Dizart. Posebno je istaknuta usmjerenost obje organizacije ka saradnji sa poslovnom zajednicom i ponuda poslovnih rješenja i modela koji doprinose većoj konkurentnosti, višem stepenu inovativnosti i digitalizacije u bosanskohercegovačkom društvu i privredi.

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608