G. Sead Jahić iz firme Idea-co izjavio je:“višemjesečni nagažman na podršci izgradnji sistema upravljanja kvalitetaom u firmi Junior eko termik omogućio nam je da prepoznamo sve ključne procese, uspostavimo proces mjerenja i analize, ojačamo pristup upravljanju rizicima i dovedemo firmi u poziciju da bude spremna se prijaviti na kontrolnu provjeru sistema upravljanja kvalitetom od strane treće strane“.

Firma Junior eko termik kroz projekat FAB-LAB koji podržava Njemačko društvo za tehničku pomoć i međunarodnu saradnju GIZ, uz podršku Europske unije a implementira ga TRA Agencija za razvoj općine Tešanj obavila je višemjesečne pripreme na izgradnju sistema upravljanja kvalitetom prema zahtjevima standarda ISO 9001:2015. Od početka 2021. godine proces izgradnje sistema kvaliteta je podržvala TRA Agencija za razvoj općine Tešanj kroz angažman renomirane konsultantske kuće Idea-co. Prema riječima prof. dr Ismar Alagić, direktora TRA Agencije:“na ovaj način TRA Agencija  izlazi u susret potrebama domaćih firmi i pružamo im podršku u nastupu na inostranom tržištu kroz povećanje njihove konkurentnosti i ispunjavanje zahtjeva međunarodnog standarda ISO 9001. Kroz projekat FAB-LAB trudilli smo se da našim firmama obezbijedimo najbolju konsultanstsku podršku“. G. Sead Jahić iz firme Idea-co izjavio je:“višemjesečni nagažman na podršci izgradnji sistema upravljanja kvalitetaom u firmi Junior eko termik omogućio nam je da prepoznamo sve ključne procese, uspostavimo proces mjerenja i analize, ojačamo pristup upravljanju rizicima i dovedemo firmi u poziciju da bude spremna se prijaviti na kontrolnu provjeru sistema upravljanja kvalitetom od strane treće strane“.  Gđa. Sanela Beširević, direktorica firme Junior eko termik je izjavila:“koristim priliku da se zahvalim TRA Agenciji za razvoj općine Tešanj na stalnoj podršci i spremnosti da domaće firme uključuje u programe koji povećavaju konkurentnost, inovativnost i stepen digitalitacije. Izgrađeni sistem upravljanja kvalitetom nakon što odbranimo ga na kontrolnoj provjeri treće strane pomoći će našoj firmi u njihovom nastupu na inostranom tržištu i omogućiti svima nama da unaprijedimo naše proizvode, procese i cjelokupni sistem“.

Ova aktivnost je dio projekta „FAB LAB“ koji  je podržan u okviru EU4Business projekta u Bosni i Hercegovini. 

EU4Business potiče razvoj poduzetništva, izvozno orijentiranih sektora, turizma i poljoprivrede, kao i ruralni razvoj, s ciljem jačanja ekonomije BiH. Projekat vrijedan 16,1 miliona eura zajednički provode GIZ, ILO i UNDP od aprila 2018. do marta 2022. godine, a finansiraju ga Evropska unija sa 15 miliona eura i Savezna Republika Njemačka sa 1,1 miliona eura. EU4Business je dio Programa lokalne samouprave i ekonomskog razvoja u BiH, koje podržava SR Njemačka. Za više informacija o EU4Business projektu posjetite: www.eu4business.ba   

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608