Prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa saradnikom posjetio je firmu Process gdje se sastao sa direktorom g. Jasminom Kalabićem.

Prof. dr Ismar Alagić, direktor TRA Agencije za razvoj općine Tešanj zajedno sa saradnikom posjetio je firmu Process gdje se sastao sa direktorom g. Jasminom Kalabićem. Tom prilikom razgovaramo je poslovnim planovima firme Process i novim investicionim ciklusima koji su usmjereni na uvođenje višeg stepena finalizacije i korištenje modernih tehnologija sa kompjuterskim upravljanjem. Prof. dr Ismar Alagić je rpedstavio aktivnosti TRA Agencije i predložio oblike poslovno-proektne saradnje u narednom periodu. Obje strane su ocijenile sastanak uspješnim i doogovorili razmjenu informacija u narednom periodu sa ciljem sagledavanja mogućnosti zajedničke projektne saradnje. 

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608