Dana 13. i 14.11 održan je sastanak projektnog tima ER2=S2 koji je obilježio pregled i prezentacija ostvarenih aktivnosti i rezultata partnera na projektu: TRA Agencija, JU Centar Zenica i UZPD Nikšić.

TRA Agencija završila je sve predviđene aktivnosti u vezi s nastavkom projekta. U narednom periodu, fokus će biti na finalizaciji izvještaja i kreiranju brošure o radnim terapijama. Tim je uspješno predstavio sve realizovane aktivnosti, ističući važnost daljnjeg koraka u dokumentovanju postignuća i stvaranju informativne brošure.

Što se tiče partnera JU Centar Zenica, tim je ostvario značajan napredak. Nabavkom kombija i procedurom za senzornu sobu, tim je ispunio ključne ciljeve. Dalje aktivnosti uključuju dostavu podataka za brošuru, popis korisnika iz svih Centara kako bi se postigli indikatori.

Nažalost, parner UZPD Nikšić nije uspio obezbijediti sredstva iz državnih izvora za sufinansiranje nastavka projekta, zbog činjenice da je novo finansiranje projekta ustavri nastavak prethodnog projekta, a ne novi projekat. Međutim, tim je zaključio da je slanje sporazuma o projektu državnom ministarstvu Crne Gore ključno. Nadalje, planira se dostava spiska svih korisnika, kao i linkova za sve video snimke u skladu s ciljevima projekta.

Ovaj posljednji sastanak predstavlja značajan korak ka zaključivanju rezultata, naglašavajući uspjehe, ali i ističući ključne korake koji slijede kako bi se postigli krajnji ciljevi i dokumentirali rezultati postignuti tokom ovih aktivnosti.

PDF Embedder requires a url attribute

Od osnivanja, 2009. godine, TRA Agencija za razvoj općine Tešanj radi na izgradnji imidža konkurentne lokalne zajednice

74260 Tešanj
+387 32 650 608